About

I AM KATIE BASKERVILLE

Hiiiiiiiiiiiiiiii 👋🏻

I am Katie Baskerville, a freelance journalist and writer seeking to normalise conversations around wellbeing, self-acceptance and sex.  

 

You’ll find musings on identity, sexuality and empowerment on my blog plus deep dives into gritty issues, funny sexcapades and much more in my portfolio.

 

If you wanna get to know me better come hang out on Instagram with me or sign up for my monthly newsletter, WICKED BITCHES.

Katie Baskerville ydw i, ysgrifennwr ffeministaidd sy’n ceisio normaleiddio sgyrsiau ynghylch lles, hunan-dderbyn a rhyw.

 

Fe welwch feddyliau am hunaniaeth, rhywioldeb a grymuso ar fy mlog ynghyd â ymchwiliadau difrifol, sexcapades doniol a llawer mwy yn fy mhortffolio. Os ydych chi am adnabod fi’n well dewch i hongian allan ar Instagram gyda mi, neu gofrestru ar gyfer fy nghylchlythyr misol, WICKED BITCHES.

Follow me on Instagram

Copyright. Katie Baskerville 2020.


Email: info@ibaskerville.com